BOOT ROERMOND 2011


Beste  Exposanten / Supporters / Partners en anderzijds betrokkenen van BOOT Roermond,
 
Het evenement BOOT Roermond is in de afgelopen twee jaar tot een succes geworden, dat in omvang en populariteit zelfs ons als organisatie positief verrast heeft. Dit succes is mede te danken aan de financiële ondersteuning van de Gemeente Roermond, die watersport in de Maasplassen een warm hart toedraagt. De Gemeente Roermond heeft echter te kennen gegeven dat ook zij kampen met bezuinigingen en wijzigingen in het beleid. Een financiële bijdrage voor editie 2011 is daarmee, voor ons als organisatie, te onzeker geworden.
 
De organisatie, Organice en Marina Oolderhuuske, betreuren dit besluit en hebben lang gezocht naar acceptabele alternatieven. Maar hebben ook moeten inzien dat het zelf dragen van de financiële risico’s voor beide partijen geen optie is. Daarnaast heeft de, nog in groeifase zijnde, botenbeurs nog te weinig basis aan exposanten om het gat te dichten. Concluderend heeft men, ook door de snel naderende eventdatum, moeten besluiten voorlopig geen 3e editie van het evenement te organiseren.
 
De komende maanden treden wij verder in overleg met de gemeenten, toeristische organisaties en mogelijke sponsoren. Om te kijken of er voldoende draagkracht is voor een regiobrede ondersteuning. Wij zijn namelijk van mening dat een dergelijk bovenregionaal evenement ook door de hele regio gedragen zou moeten worden.

We zullen u op de hoogte houden van de vorderingen en wanneer er een definitief besluit wordt genomen over de volgende jaren zult u van ons horen. Met als gezamenlijk streven om u allemaal terug te zien op BOOT Roermond 2012. Wij achten dit midden Limburgse watersport evenement te waardevol om zomaar verloren te laten gaan.
 
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,
 
Met vriendelijke groet,
Namens de organisatie van BOOT Roermond,
 
 
Luc van Engelen,
Organice Quality Events
 
Perry Houkes
Resort Marina Oolderhuuske

 

 

 

 

 

Marina Oolderhuuske        Organice | Quality Events        Roermond